amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
МагазинКаталогТърсенеКлубРекламаЗа насНовини
ПДФ
Печат
Е-мейл
Четвъртък, 29 Август 2013 11:24

Master Coppo от Tegola се вписва умело в атмосферата на автентична стара архитектура. Master Coppo e единствена по рода си патентована, термопластична керемида, ламинирана в 2 слоя, която благодарение на 3D ефекти и специални цветови нюанси пресъздава визията на традиционните средиземноморски (популярни още като „турски”) керемиди и придава автентичен исторически облик на сградите.

Подобно на останалите модели от гамата битумни керемиди на Tegola Canadese, Master Coppo: не се чупи; по-лека e от традиционни покривни покрития; монтира се с пирони, дори при много стръмни покриви, без риск от свличане на керемидите. Ниското й тегло допринася за намаляване негативните ефекти върху сградата в случай на земетресение.

Системата за полагане е опростена и ефективна, тъй като керемидите са със самозалепваща основа. Веднъж изпълнено, покривното покритие не изисква допълнителна поддръжка; устойчиво е на атмосферни влияния, включително градушка и заледяване.

Master Coppo битумни керемиди са приложими върху покриви със сложна форма и позволяват интегриране на соларни битумни керемиди и гъвкави фотоволтаични панели.

Иновативният модел битумни керемиди може да бъде видян в шоурумите на ВИ ДЖИ ЕФ в София, Пловдив и Бургас.

   
ПДФ
Печат
Е-мейл
Вторник, 06 Август 2013 13:37

 
ПДФ
Печат
Е-мейл
Вторник, 30 Юли 2013 12:04

In 2013 the Bulgarian Green Building Council is hosting the first intenrational BGBC GREEN FUTURE event in Varna, dedicated to sharing expertise, understanding policy and generating ideas intended to promote the sustainable development of the build environment.

BGBC GREEN FUTURE event will take place on 20th of September 2013 at Varna Free University “Chernorizetz Hrabar”, as part of series of global initiatives intended to bring awareness and spread the mission of sustainable development during the international series of events hosted during World Green Building Week.

The Traditional conference Sustainability Forum Sofia and the new initiative BGBC GREEN FUTURE in Varna will be the official BGBC events during the the World Green Building Week and will be held alternately every year in Sofia and Varna.

The intenrational event will be organized under the patronage of the Ministry of Investment Design and with the official partnership of German and Austrian Sustainable Building Councils – DGNB and ÖGNI as well as Varna Free University Chernorizets Hrabar.

BGBC GREEN FUTURE will focus on one of the most important current topics facing local governments, business and the construction sector around the globe – sustainable renovation of existing buildings. Leaders from the local and international green building community will come together to discuss policy, methodologies, best practices and innovative solutions.

Enjoy the high powered conference and inspiring plenary sessions, join the detailed and intensive workshops and informative seminars, and seize the chance to network at the Green Building Night Cocktail in the evening. BGBC GREEN FUTURE is intended to companies and experts in the construction filed - architects, designers, engineers, planners, building envelope experts, facility managers, innovative technologies manufacturers, representatives from building materials industry as well as mayors and representatives of local authorities, students and scientific workers.

The draft programme is available at www.bgbc.bg or www.morethangreen.bgbc.bg

Join us now at Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. or +359 2 964 13 20!

We are looking forward to seeing you in Varna at September!

 
ПДФ
Печат
Е-мейл
Вторник, 30 Юли 2013 11:53

През 2013г. Българският съвет за устойчиво развитие ще отбележи Световната седмица за устойчиво строителство с международно събитие BGBC GREEN FUTURE - платформа за обмен на професионална експертиза, насърчаване на политики и генериране на идеи.

Традиционното събитие Sustainability Forum Sofia и новата инициатива BGBC GREEN FUTURE във Варна са официалните събития на Български съвет за устойчиво развитие през Световната седмица за устойчиво строителство и ще се провеждат последователно всяка година в София и Варна.

BGBC GREEN FUTURE ще се проведе на 20 септември във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, под патронажа на Министерството на инвестиционното проектиране и с официалното партньорство на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, Германския и Австрийския съвети за устойчиво строителство - DGNB and ÖGNI.

Включете се във вдъхновяващите информационни семинари и професионални уъркшопи, научете за съвременните международни практики и споделете своето виждане за устойчиво бъдеще в рамките на предстоящото събитие. Международни експерти от България, Австрия и Германия, водещи компании и представители на научните среди ще представят своята професионална експертиза, международни практики и иновативни решения за устойчиво строителство. Събитието ще се фокусира върху едни от най-актуалните теми, пред които е изправен целият строителен сектор по света – устойчива реконструкция и реновиране на съществуващи сгради.

Поканени са представители от Президентството, министри, кметове и представители на местната власт, международни и национални компании и представители от бизнеса, производители на строителни материали, водещи архитекти, инженери и проектанти, експерти по енергийна ефективност, инвеститори и финансови институции, както и представители от научните среди и студенти.

Непосредствено преди BGBC GREEN FUTURE Ви каним да се присъедините и към конференция на международните лидери в строителната индустрия – AGC Flat Glass, Dorma и Alukonigstahl.

Пълната програма можете да разгледате на www.bgbc.bg .

Не пропускайте възможността за обмен на информация, контакти и идеи по време на предстоящите събития!

Включете се още сега на тел. +359 2 964 13 20 или е-мейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 
ПДФ
Печат
Е-мейл
Вторник, 23 Юли 2013 13:10

И тази година Съюзът на архитектите в България ще даде възможност на интериорните дизайнери у нас да представят творческите си замисли, проекти и реализации. Вече започна подготовка на Есенния салон 2013 “Дизайн за интериора”, организиран от дружество “Синтез, интериор, дизайн” на САБ.. Събитието ще се проведе от 11 до 22 ноември т. г. под патронажа на Министерство на културата. Мотото на салона е “Вече всичко в интериора е продукт на дизайна”.

продължава...
 
ПДФ
Печат
Е-мейл
Понеделник, 15 Юли 2013 10:34

Доц д-р арх Росен Савов

Преподавател е във Варненски Свободен Университет - “Черноризец Храбър” по дисциплините “Енергийна ефективност”, “Устойчива архитектура” и”Иновативни архитектурни конструкции”;

Ключов експерт по Проект „Енергийно обновяване на българските домове”Автор на книги по енергийна ефективност и съавтор в разработването на поредица нормативни документи в областта на енергийната ефективност Член на “Българската асоциация на изолациите в строителството” , Член на Управителния съвет на Съюза на архигектите в България.

Ефективността е термин, който в най-общия смисъл показва отношението на постигнатия резултат спрямо поставената цел. Ето защо той е индикатор за това дали се вършат "правилните" неща. В контекста на тези мисли съчетанието “енергийна ефективност” априори съдържа в себе си изискването да се вършат “правилните” неща.

Днес ние познаваме различни решения на изолирани сгради (“Building with normative thermal insulation”), ниско енергийни сгради (”Low Energy Building“), пасивни сгради (“Passive Building“), нулево енергийни сгради (”Zero Energy Building“), енергийно-плюс сгради („Еnergy-plus-house”) и т.н..В тези решения основен принцип е с увеличаване дебелината на топлоизолационния слой в сградата да се намали топлопреноса през ограждащите й. По този начин ще реализиламе някаква енергийна ефективност но ефикастността от действията ни ще бъде минимални защото едва при 3м дебелина на топлоизолацията (например минерална вата) можем да постигнем стойност на U (W/m2K) около 0,01. На фиг 1 са показани и други начини за повишаване на енергийната ефективност. Те са продиктувани от идеята за устойчивото развитие, а именно че неговите два основни стълба са енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

Тук ше припомня думите на Огюст Пере - “Архитектурата е изкуство организиращо пространството, реализиращо се чрез строителството”.

Със своите естетически характеристики архитектурата, като изкуство е натоварена да се видоизменя постоянно, прехвърляйки през вековете само онези ценностни моменти от развитието си, които я обуславят като устойчива система.

Архитектурата носи и своята отговорна мисия за създаването на пространства с оптимални характеристики за протичането на различните жизнени дейности на „homo sapiens”. Ето защо “Създаването на подходящ микроклимат е една от основните функции на архитектурата, а според някои автори – първичната.”(Л.Попов)

Редица автори в своите теоретични изследвания отбелязват, че различните елементи на архитектурната среда имат и различна степен на значимост при изграждането и подържането на оптимален жизнен комфорт в нея. Особено важни се оказват граничните сградни елементи и системи, тъй като те се изявяват като онези архитектурни бариери, които разделят околното пространство от обиитаемото и зад които може да се поддържа желания жизнен комфорт.

` В своите научни изследвания авторът дефинира статичното и динамичното поведение на сградната обвивка .

Предпазване от действието на вятъра и валежите, редуциране на температурните амплитуди, овладяване на слънчевата радиация, ограничаване на шумовия и звуков фон и т.н. са все компоненти, определящи динамичното поведение на сградната обвивка,

Авторът определя и четирите основни функции които сградният граничен елемент трябва да е в състояние да изпълнява, а именно:

- отразяване на попадналата енергия върху сградната обвивка;

- редуциране стойностите на някои или всички параметри на дадения вид енергия преминаващ през нея;

- акумулиране на попадналата върху нея енергия;

- преобразуване на енергията с оглед използването й веднага или след период от време в същия или в друг модифициран вид.

С функциите си на комуникиране между вътрешното и външно пространство, сградната обвивка обезспечава топло- и звуко- изолация, вентилация, контрол и ръководство на прониквавнето на дневната светлина вътре в сградата. С навлизането на нанотехнологиите в структурата на сградната обвивка на нано и микро ниво се създават предпоставки свойствата на материалите да бъдат използвани като действия на системи. По този начин сградната обвивка не само като “огромно рецепторно поле” ще индикира, контролира и отреагира на агресията на околната среда, а и като “природен ехограф” предварително ще диагностицира техническото и физическо състояние на сградата като цяло. Ето защо днес ние говорим за интелигентна и адаптивна сградна.обвивка. Сградна обвивка в която могат да се интегрират различни пасивни слънчеви термични системи за отопление, за охлаждане, активни слънчеви термични системи за производство на гореща вода и въздух, на различни кинетични системи и PV системи за производство на електроеенергия и т.н.

Анализирайки фиг1 достигаме до извода, че Нулево енергийните сгради са повратен момент в развитието на устойчива енергийно-ефективна среда, тъй като при тях консумацията на енергия от конвенционални източници е нулева. Анализираайки по-подробно тези сгради установяваме, че топлинните загуби през ограждащите елементи на сградата са чувствително намалени не само с повишаване на дебелината на топлоизолационния слой, но и с интегрирането на различни Пасивни Слънчеви Термични Системи в сградната обвивка. За намаляването на консумацията на енергия допринасят и използваните решения на Пасивния Слънчев Дизайн. В тези сгради необходимият топлиинен товар се осигурява единствено от възобновяемите енергийни източници .

Така получената “нулева линия” на пръв поглед е константна, но при положение, че не се използва енергията от конвенционалните фосилни горива тази линия е променлива. Нейното местоположение зависи, както от ефикасността на решенията на енергийно-плюс сгради, така и от финансово изражение на използваните различни енергоефективни мероприятия и средства, съобразени с конкретните климатични условия.

При Нулево Енергийните Сгради все повече се налага промяна на принципа, при който за изграждането на дадена оптимална система се включват само елементи в тeхните оптимални параметри. Разумното решение е да се търси баланса между различните елементи в техните най-подходящи технически измерения за получаване на една система в оптимален режим.(червената линия)

Червената линия в графиката показва, че оптималната линия може да варира в зависимост от местните климатични условия при търсенето на най-ефикасно техническо решение.

На 04.02.2011 Европейската комисия набеляза стратегическата цел 2020 за изграждането на Почти Нулево Енергийни Сгради (розовата колонка)Логично е оптималното решение да се търси в пресечната точка на “червената хоризонтална линия” и “розовата вертикална колонка”

Съгласно изискванията на чл. 2 от Директива 2010/31/ЕС „сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия“ означава „сграда с много добри енергийни характеристики, определени в съответствие с приложение I (Обща рамка за изчисляване на енергийните характеристики на сградите). Необходимото количество енергия с близка до нулевата или с много ниска стойност следва да бъде произведено в значителна степен от възобновяеми източници на енергия, включително от възобновяеми източници на енергия, разположени на място или в близост“.

Това вероятно е и пътя, който трябва да изминем за да достигнем до изграждането на устойчиви енергийно ефективна среда.

Такава сградна обвивка може да бъде наречена “интелигентна”

   
ПДФ
Печат
Е-мейл
Сряда, 26 Юни 2013 10:25

Български Ден за енергийна ефективност в рамките на „Европейската седмица за устойчива енергия” За четвърта поредна година ВБ Студио съвместно с Обединение „Сдружени Софийски Архитекти“, Съюза на Архитектите в България и Камара на архитектите в България, организират ден за енергийна ефективност. Конференцията тази година ще се проведе на 27 юни под мотото „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И АРХИТЕКТУРНА СРЕДА” и отново ще бъде в рамките на Европейската седмица за устойчива енергия. Идеята за тазгодишното мероприятие е то да се проведе под патронажа на Министъра на Регионалното развитие и благоустройството на Република България, като това да покаже ангажираността на Държавата и да спомогне координацията между всички фигури, участващи в процеса на подобряване на енергийната ефективност и постигане на устойивост на сградния фонд. Кампания „Устойчива енергия” започва през 2005 г. по инициатива на Европейската комисия. Инициативата подпомага дейността на Европейският съюз за постигане на целите в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, алтернативните горива и транспорт.

Фокусът на тазгодишното събитие ще бъде поставен върху:

- тенденции в законодателството, засягащо енергийната ефективност на сградите в Европейския съюз и България в частност;

- възможностите за финансиране на обновяването и санирането на сгради и отговорността на архитектите в този процес;

- действащи проекти, по-конкретно проект „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ“ по схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 на Министерство на регионалното развие и благоустройството, както и други добри практики в областта на подобряването на енергийната ефективност на съществуващия сграден фонд;

- отговорна архитектура, енергийна ефективност и нови строителни системи и материали в подкрепа на проектантите.

С организирането на европейски ден за енергийна ефективност, ВБ Студио, Обединение „Сдружени Софийски архитекти“, САБ и КАБ целят да поощрят провеждането на диалог между различните страни, работещи в тази сфера, както и да привлекат активното участие на потребителите. Конференцията ще се проведе в два панела:

продължава...

 
ПДФ
Печат
Е-мейл
Вторник, 18 Юни 2013 12:41

На 14 юни в Централния дом на архитекта се проведе среща-разговор на тема „Българските селища кандидати за Европейска столица на културата през 2019 година”. Срещата бе по ивнициатива на дружество „Архитектурно наследство” при Съюза на архитектите в България. Секретарят на дружеството Явор Банков представи тезисно акцията „Европейски столици на културата”, която се провежда от 1985 година по решение на Съвета на министрите на културата на Европейския съюз. Целта й е да се популяризира богатството и разнообразието на европейските култури, да се стимулира взаимното разбирателство между народите и принадлежността им към общото европейско семейство, да се изявяват общите им корени и споделени стремежи. Тази идея вече придобива планетарен характер – провежда се и акция „Арабска столица на културата” под егидата на Арабската лига и ЮНЕСКО.

Известните засега кандидатури от българска страна (крайният срок за кандидатстване е 18 октомври т.г.) са София с Югозападния район, Пловдив (който е бил съпътстващ град през 1999 г за едни месец в акцията), Бургас, Варна, Шумен, Русе и Велико Търново.След двустепенна процедура през 2015 г. ще бъде обявено българското селище, което заедно с едно от Италия ще станат Европейски столици на културата през 2019 г. Концепцията за темата и събитийната програма през цялата година ще бъдат водещи при избора.

Доц. Светлана Христова от Югозападния университет, специалист по социология и културология на градските пространства, бе основния медиатор на разговора. Акцент бе сложен върху недвижимото културно наследство като ресурс за кандидатурите.Активно се включиха доц. д-р Георги Вълчев, ръководител на катедра „Културология” в СУ „Св. Климент Охридски”, Божидар Алексиев, ръководител на секция „Култура” в СБЖ, арх. Полина Герджикова и др. членове на дружеството и гости. Дискутираха се критериите за кандидатура, проявяваните сега и възможните в бъдеще слабости на кандидатите, формите на мениджмънт на акцията от страна на общините, икономическите плюсове и рискове пред тях. Цитиран бе опитът на австрийския град Грац от 2003 година, представен в писмо от проф. д-р арх. Григор Дойчинов, преподавател в Техническия университет на Грац.

Специално дошлите за срещата представители на Община Велико Търново арх. Донка Колева и Иван Кръстев изложиха основните идеи за кандидатурата на старата българска столица. Присъстващите приветстваха визията на общината за това.

Всички участници в срещата се обединиха, че в най-близко време е необходима обща среща на представителите на българските селища кандидати за Европейска столица на културата под егидата на Министерството на културата с експертите от БНК на ИКОМОС, дружество „Архитектурно наследство” при САБ, специалистите по градско планиране, културология , социология и др. за да се помогне при подаването на кандидатурите и разработването и реализирането на плана за действие на утвърденото селище. Председателят на Общинският съвет на Пловдив арх. Илко Николов подкрепя тази идея. Което и да е избраното селище, то ще представлява България пред Европа и света.

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL