amc-aspects.com|technostroi.com|atlas-style.com|beautifulhouses.eu|wamjournal.com
МагазинКаталогТърсенеКлубРекламаЗа насНовини

Предизвикателствата и резултатите в жилищната политика на страната бяха основни акценти в Националния жилищен форум, организиран от Хабитат България и групата на Винербергер

ПДФ
Печат
Е-мейл
Четвъртък, 07 Ноември 2013 13:11

Социалният проект на организацията „Изграждане на четири жилища в град Костинброд“ бе представен като модел за добра практика

Хабитат България, част от глобалната нестопанска огранизация Habitat for Humanity International, посветена на каузата за елиминиране на жилищната бедност, организира Национален жилищен форум, подкрепен от Министерство на регионалното развитие, „Винербергер” ЕООД, „Пайплайф България“ ЕООД и „Тондах България“ ЕООД. Цел на събитието, което откри г-н Мирослав Мазнев, Заместник-министър на регионалното развитие, е поставянето на акцент върху нуждата от ефективни партньорства между държавните структури, бизнеса и неправителствените организации, в името на осигуряването на достойни и безопасни жилища за всеки.

Димчо Михалевски, Председател на Парламентарната комисия по Регионално развитие и представители на Министерство на регионалното развитие представиха съществуващата законова рамка на жилищната политика в България. Те участваха в Националния жилищен форум, за да направят преглед на постигнатото до момента по ОП „Регионално развитие“ и на планираните по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ дейности. В дискусията се обсъдиха трудностите, необходимите финансови ресурси и възможностите за публично-частни партньорства за осигуряване на домове за уязвимите общности.

„Проблемите, свързани с достъпността и качеството на жилищата са на фокус в Жилищната стратегия и се търсят начини за тяхното подобряване“, заяви Димчо Михалевски. Той апелира към създаване на публично-частни партньорства като такъв инструмент.

Социалният проект на Хабитат България „Изграждане на четири жилища в град Костинброд“, осъществяващ се в сътрудничество с компаниите „Винербергер” ЕООД, „Пайплайф България“ ЕООД и „Тондах България“ ЕООД, бе представен като пример за успешна практика между бизнеса и неправителствения сектор. Международни и местни представители на ръководния екип на компаниите – партньори по проекта, представиха детайли относно участието си в него с дарения на строителни материали и доброволен труд. Представени бяха и политиките на компаниите за корпоративна социална отговорност.

На последваща церемония в град Костинброд, първите две многодетни семейства, които ще живеят в жилищата построени от Хабитат България, получиха ключове за новите си домове. Проектът предвижда изграждането на общо четири нови енергийно-ефективни еднофамилни къщи, разположени на територията на град Костинброд. Жилищата, всяко от които е с площ от 94 кв. м., са предназначени за млади семейства с непълнолетни деца и доказани жилищни нужди. „Организацията се стреми да повтори този модел на работа на територията и на други общини в страната“, споделя г-н Минчо Бенов, Национален директор на Хабитат България.

„Радваме се, че групата на Винербергер можа да се включи в проекта в Костинброд още във фазата на проектирането, за да може да консултира и предложи най-високият клас продукти и така чрез енергийно-ефективни решения да осигури не просто сигурен дом, но и комфорт на обитаване на бъдещите собственици на къщите“ сподели г-н Атанас Буглов – управител на Винербергер ЕООД.